Uniwersytecki Kurs Gemmologiczny  

UKG 2009/10

Prace końcowe

1. Anna Malinowska "Badanie i ocena gemmologiczna naturalnych oraz traktowanych szafirów wyselekcjonowanych z polskiego rynku jubilerskiego".

2. Marcin Magdziarek "Badanie i ocena gemmologiczna brylantów traktowanych napromieniowaniem i/lub HPHT obecnych na polskim rynku jubilerskim".

3. Grzegorz Tryjefaczka "Charakterystyka gemmologiczna szmaragdów wyselekcjonowanych z polskiego rynku jubilerskiego".

4. Maciej Kołodziej "Badanie i klasyfikacja grupy bezbarwnych brylantów wyselekcjonowanych z polskiego rynku jubilerskiego".

5. Beata Czajkowska-Tyc "Charakterystyka gemmologiczna grupy naturalnie barwnych diamentów pozyskanych z polskiego rynku jubilerskiego".

6. Maciej Ożdżeński "Ocena przydatności inkluzji, grainingu, zonalności barwy, luminescencji i anomalnej dwójłomności do ujawniania obecności w obrocie handlowym jubilerskich brylantów syntetycznych".