PUBLIKACJE (gemmologia):

Francuski uniwersytecki dyplom gemmologiczny:

W. Łapot, 1998: Diplôme d'Université de Gemmologie (France), wydany na podstawie:
1. Egzaminu kwalifikacyjnego złożonego przed komisją w składzie:
prof. E. Fritsch (Institut des Matériaux de Nantes, Laboratoire de gemmologie Université de Nantes, Gemological Institute of America),
prof. B. Lasnier (Laboratoire de gemmologie Université de Nantes),
prof. S. Lefrant (Directeur de l'Institut des Matériaux de Nantes),
prof. J. Girardeau (Université de Nantes),
prof. J-P Gauthier (Université Claude Bernard, Lyon I),
prof. M. Spiesser (Institut des Matériaux de Nantes),
prof. Ph. Maitrallet (Directeur du Service Public du Contrôle des Diamants, Perles, Pierres Précieuses et Fines de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris)
2. Pracy dyplomowej publicznie bronionej w dniu 26.01.1998 r  w Universite de Nantes   (Francja).
W. Łapot, 1998: La gemmologie fondamentale. Université de Nantes, Départament de Géologie, p. 1-120, Nantes(France), archiwizowanej w Biblioteque d'Université de Nantes, oraz w Bibliotece Wydziału Nauk  o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, s. 1-120, Sosnowiec (Polska),

recenzowanej przez:

prof. E. Fritsch'a (Institut des Matériaux de Nantes, Laboratoire de gemmologie Université de Nantes, Gemological Institute of America),
prof. Ph. Maitrallet'a (Directeur du Service Public du Contrôle des Diamants, Perles, Pierres Précieuses et Fines de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris).

Podręczniki i monografie:

W. Łapot, 1995: Krystalooptyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wyd. 1, s. 1-175. Katowice.
W. Łapot, 1999: Gemmologia ogólna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wyd. 1, s. 1-287. Katowice.
W. Łapot, 2000: Gemmologia szczegółowa - vademecum. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wyd. 1, s. 1-384. Katowice.
W. Łapot, 2003: Diament; praktikum gemmologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wyd. 1, s. 1-287. Katowice.
W. Łapot, 2004: Optyka kryształów dla geologów i gemmologów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wyd. 1, s. 283. Katowice.
W. Łapot, 2005: Perły; przewodnik gemmologa. LabGem. Wyd.1. s. 251. Sosnowiec.
W. Łapot, 2006: Koralowce jubilerskie. LabGem. Wyd.1. s. 126. Sosnowiec.
W. Łapot, 2007: Syntetyczne diamenty jubilerskie. LabGem. Wyd.1. s.  224. Sosnowiec.
W. Łapot, 2008: Efekt perłowy w świetle badań strukturalno-teksturalnych masy perłowej uchowców (maszynopis).
W. Łapot, 2011: Diamenty jubilerskie traktowane - informator jubilera.
W. Łapot, 2011: Rubiny i szafiry traktowane - informator jubilera.
W. Łapot, 2012: Perły - informator jubilera. LabGem. Wyd. 1. s. 190. Sosnowiec.
W. Łapot, 2013: Szmaragd i inne beryle jubilerskie - informator jubilera. LabGem. Wyd. 1. s. 140. Sosnowiec.

Artykuły:

W. Łapot, 1978: Korund z Sowiej Doliny w Karkonoszach. [W:] R. Kryza et al., 1978: Wycieczki mineralogiczne po Polsce (przewodnik). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 272. Wrocław.
W. Łapot, 1997: Laserowa mikrosonda ramanowska - wykorzystanie w gemmologii. Szkoła Fizyki Minerałów, Mat. konf., s. 13-16. Wrocław.
W. Łapot, 1998: Kształcenie gemmologów ekspertów we Francji. Biuletyn gemmologiczny nr 3. Wrocław.
W. Łapot, 1998: Metody ingerencji w barwę materiałów gemmologicznych. Barwa w przyrodzie, nauce i technice, Mat. konf., s. 26. Wrocław.
W. Łapot, 1999: Perłoskop (neoendoskop) - laserowy przyrząd do badania pereł. Polski Jubiler nr 2(7), s. 37-39. Warszawa.
W. Łapot, 2000: Wpływ poprawiania kamieni szlachetnych na ich obrót. Polski Jubiler nr 2 (10), s. 5 - 8. Warszawa.
W. Łapot, 2000: O niektórych konsekwencjach waloryzacji szmaragdów. Polski Jubiler, nr 3/11 s.34-35. Warszawa.
W. Łapot, 2001: Klejnoty u kosmetyczki. Wiedza i Życie nr 2, s. 26-29. Warszawa.
W. Łapot, 2001: Kryteria oceny pereł. Polski Jubiler nr 2 (13), s.36-39 Warszawa.
W. Łapot, 2001: Laser endoscope (pearlendoscope). Wiestnik Gemmologii, no 2, s. 32-35. Moskwa.
W. Łapot, 2001: Iridescent diallag with the cat's eye effect from Wolibórz (Sudetes). Mineralogia Polonica v.32/2, s. 9 -24. Kraków.
W. Łapot, 2002: Etapy formowania brylantów. Polski Jubiler nr 2/16, s. 40-43. Warszawa.
W. Łapot, 2002: Opal with peculiar porosity from Szklary (the Sudetes). Mineralogia Polonica v. 33/2, s. 35-40. Kraków.
W. Łapot, 2003: La néphrite de Siberie. Gemline nr 43, s. 40-42. Bruksela.
W. Łapot, 2003: Nefryt w Sajanch (Syberia). Polski Jubiler nr 1/18 s. 50-51.  Warszawa.
W. Łapot, 2003: State  and  perspectives  of  polish  gemology. Mat. konferencji „Perspektywy rozwoju nauk mineralogicznych w Polsce", Konf. PTMin., Cieszyn 19-21.09.2003 r. Prace specjalne PTMin., z. 22, s. 148-151. Sosnowiec - Cieszyn.
W. Łapot, 2003: Nefrytowe serce Sajanów (Syberia). Świat Kamienia, 5/2003 (24) s. 40-43. Opole.
W. Łapot, 2003: Nefrytowe serce Sajanów (Syberia). Kopaliny, 4/2003 (49) s. 13-16. Wrocław.
W. Łapot, E. Szełęg, 2003: Moonstone from the Karkonosze pegmatites (the Sudety mountains, Poland). Mineralogia Polonica v. 34/1, s. 27-36.  Kraków.
W. Łapot, 2004: Barwiony opal ze Szklar (Sudety). Świat Kamienia 1/2004 (26) s. 103-104. Opole.
W. Łapot, 2004: Najnowsze materiały do wypełniania pęknięć i pustek w szmaragdach. Geologia nr 14, s. 207-214. Katowice.
W. Łapot, 2004: Diament syntetyczny; historia i perspektywy. Geologia nr 14, s. 215 - 229. Katowice.
W. Łapot, 2004: Masa perłowa i kamień. Świat Kamienia 3/2004 (28). s. 86-87. Opole.
W. Łapot, 2004: Barwiony opal ze Szklar (Sudety). Polski Jubiler 2/2004 (23) s. 44 - 45 .Warszawa
W. Łapot, 2004: Peculiar nephrite  from the East Saian Mts. (Siberia). Mineralogia Polonica, v. 35/1, s. 49-56. Kraków.
W. Łapot, 2005: Clarification industrielle de l'ambre balte. Gemline (in press). Bruksela.
W. Łapot, 2005: Skarbonatyzowany zlepieniec gabrowy - surowiec krajowy zasługujący na wypróbowanie. Świat Kamienia 2/2005.(33). s. 125-127.  Opole.
W. Łapot, 2005: Masa perłowa uchowców (Haliotis). Zegarki i biżuteria. nr.9/2005 (97),  s. 8-10. Warszawa.
W. Łapot, 2005: Granit czy charnockit? Świat Kamienia 4/2005 (35). s.78-79. Opole.
W. Łapot, 2005: Levický zlatý ónyx - unikatowy trawertyn ze Słowacji. Świat Kamienia 5/2005 (36), s.. 66-69. Opole.
W. Łapot, 2006: Atrakcyjny orbikulit z Australii. Świat Kamienia 1/2006 (38). s. 79 - 80. Opole.
W. Łapot, 2006: Fosylne drewno. Świat Kamienia 2/2006 (39). s. 100 - 104. Opole.
W. Łapot, 2006: Krzemień pasiasty - prawdziwie polski kamień. Świat Kamienia  3/2006 (40), s. 101-103. Opole.
W. Łapot, 2006: Corals for jewellery. Mat. Konf. "Polska mineralogia 2006 w 100-ną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego. Zeszyt Specjalny „Gospodarki Surowcami Mineralnymi" s. Kraków. 
W. Łapot, 2006: Fulguryty, tektyty, trinityty ... . Świat Kamienia 5/2006 (42). s.101 - 103. Opole.
W. Łapot, 2006: Marokańskie wapienie ozdobne. Świat Kamienia 6/2006 (43). s. 100-103. Opole.
W. Łapot. 2007: Cidre, ostrygi, crêpes i ... granity. Świat Kamienia 3/2007 (46). s. 82-84. Opole.
W. Łapot. 2007: Suevit – nietypowy surowiec kamieniarski. Świat Kamienia 6/2007 (49). s. 60-62. Opole
W. Łapot, 2008: W obronie jakości. TechLabGem w Polsce. Polski Jubiler 3/2008 (58). s. 34-35. Warszawa.
W. Łapot, 2008: Certyfikacja syntetycznych diamentów jubilerskich. Polski Jubiler 4/2008 (59). s. 34-35. Warszawa.
W. Łapot, 2008: Ostrzeżenie. Syntetyczne brylanty CVD są już w Polsce. Zegarki & Biżuteria  6/2008, s. 18-19. Warszawa.
W. Łapot, 2008: Brylant dla każdego? Polski Jubiler 9/2008 (63). s. 30 -32 . Warszawa.
W. Łapot, 2008: Bezbarwne syntetyczne diamenty jubilerskie HPHT. Polski Jubiler 10/2008 (64). s. 30-33. Warszawa.
W. Łapot, 2008: Naturalny, syntetyczny, sztuczny, ... Polski Jubiler 11/2008 (65). s. 28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2008: Brylanty in memoriam. Zegarki & Biżuteria, 11/2008, s. 12-14. Warszawa.
W. Łapot, 2008: Tanzanit i inne zoisyty jubilerskie. Polski Jubiler 12/2008 (66). s.32-34. Warszawa.
W. Łapot, 2008: Laboratorium Gemmologiczne. Bezbarwne syntetyczne brylanty HPHT także są już w Polsce. Zegarki & Biżuteria 12/2008 (67), s. 14-17. Warszawa
W. Łapot, 2009: Brylanty, jak kobiety, potrafią być zmienne. LPHT – nowa metoda zmiany barwy brylantów. Polski Jubiler 1-2/2009 (67-68). s. 30-32 . Warszawa.
W. Łapot, 2009: Uzdrawiane rubiny i szafiry. Polski Jubiler 3/2009 (69). s. 41-43. Warszawa.
W. Łapot, 2009: Czeskie granaty. Polski Jubiler 4/2009 (70). s. 28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2009: Rubin rekonstruowany. Polski Jubiler 5/2009 (71). s. 28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2009: Chińskie perły słodkowodne. Polski Jubiler 6/2009 (72). s. 28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2009: Brylanty poprawiane metodą Yehudy. Polski Jubiler 7-8/2009 (73-74). s. 28-30 . Warszawa.
W. Łapot, 2009: Czeskie diamenty. Polski Jubiler 9/2009 (75). s. 28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2009: Kamień dla koneserów. Polski Jubiler 10/2009 (76). s. 30-32. Warszawa.
W. Łapot, 2009: Kordieryt – kamień wikingów. Polski Jubiler 11/2009 (77). s. 27-29. Warszawa.
W. Łapot, 2009: Brylanty o barwie fantazyjnej. Polski Jubiler 12/2009 (78). s. 28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2010: Szmaragdy – kamienie z make-up’em. Polski Jubiler 1-2/2010 (79-80). s. 28-30. Warszawa.  
W. Łapot,
2010: Kamienie jubilerskie powlekane plazmowo. Polski Jubiler 3/2010 (81). s. 28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2010: Bursztyn w kolorze blue. Zegarki & Biżuteria, 3/2010, s. 10-14. Warszawa.
W. Łapot, 2010: Początki, konsolidacja i stabilizacja. Przemiany sektora diamentów cz. 1. Zegarki & Biżuteria, 4-5/2010, s. 14-15. Warszawa.
W. Łapot, 2010: Trapiche czyli specyficzne uformowanie kryształów. Polski Jubiler 4/2010 (82). s. 28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2010: Uwaga na szafiry Tanusorn. Polski Jubiler 5/2010 (83). s. 28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2010: Spinele jubilerskie. Polski Jubiler  6/2010 (84). s.28-30 Warszawa.
W. Łapot, 2010: Nowy typ kształcenia gemmologicznego w Polsce. Polski Jubiler,  6/2010 (84). s. 40. Warszawa.
W. Łapot, 2010: Nowa perspektywa kształcenia gemmologicznego w Polsce. Zegarki & Biżuteria,  7-8/2010 s. 20-21. Warszawa.
W. Łapot, 2010: Kanadyjskie diamenty. Polski Jubiler 7-8/2010, s. 28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2010: Krakowane syntetyczne rubiny. Polski Jubiler 9/2010, s. 28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2010: High-tech barwione brylanty. Polski Jubiler 10/2010, s. 28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2010:  Rekordowy, bezbarwny syntetyczny diament jubilerski CVD na rynku Polski Jubiler 10/2010, s. 8. Warszawa
W. Łapot, 2010: Hydrotermalne korundy jubilerskie. Polski Jubiler 11/2010, s.28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2010: Opal szlachetny. Polski Jubiler 12/2010, s.. Warszawa.
W. Łapot, 2011: Krakowane syntetyczne szafiry. Polski Jubiler 1-2/2011, s.30-31. Warszawa.
W. Łapot, 2011: Szkło libijskie – klejnot Sahary. Polski Jubiler 4/2011, s.30-32. Warszawa.
W. Łapot, 2011: Turkus traktowany. Polski Jubiler 5/2011, s. 28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2011: Afgańskie turmaliny. Polski Jubiler 6/2011, s. 28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2011: Kamień księżycowy z Meethiyagoda. Polski Jubiler 7-8/2011, s. 28-30. Warszawa
W. Łapot, 2011: Kamienie jubilerskie. Polski Jubiler 9/2011, s. 28-30. Warszawa
W. Łapot, 2011: Tsavoryt – rywal szmaragdu?. Polski Jubiler 10/2011, s. 28-30. Warszawa
W. Łapot, 2011: Tomografia w gemmologii. Polski Jubiler 11/2011, s. 28-30. Warszawa
W. Łapot, 2011: Cyrkonia znana i nieznana. Polski Jubiler 12/2011, s. 28-30. Warszawa
W. Łapot, 2012: Mołdawity czyli wełtawity. Polski Jubiler 1-2/2012, s. 28-30. Warszawa
W. Łapot, 2012: Sektor diamentów jubilerskich wczoraj i dziś. Gemologicky Ustav FPV, Universita Konstantina Filozofa, Nitra.
W. Łapot, 2012: Koralowina jubilerska. Polski Jubiler 3-4/2012, s. 28-30. Warszawa .
W. Łapot, 2012: Słowacki obsydian. Polski Jubiler 5-6/2012, s. 28-30. Warszawa .
W. Łapot, 2012: Magnetyzm kamieni jubilerskich. Polski Jubiler 7-8/2012, s. 28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2012: Brylanty z grafitu. Polski Jubiler 9-10/2012, s. 28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2012: Kolorowe kamienie jubilerskie. Polski Jubiler 11-12/2012, s. 28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2013: Surowce jubilerskie objęte ochroną CITES. Polski Jubiler 1-2/2013, s. 28-30. Warszawa.
W. Łapot, 2013: Moissanit. Polski Jubiler 3-4.2013, s. 34-36. Warszawa.
W. Łapot, 2013: Malgaskie Eldorado. Polski Jubiler 5-6.2013, s. 28-30 . Warszawa.
W. Łapot, 2013: Mistyfikacja kamieni jubilerskich. Zegarki & Biżuteria, 4.2013, s. 10-13. Warszawa.

Prace archiwizowane (niepublikowane):

W. Łapot, 2001: Ocena przydatności barwienia do badania budowy żył krzemionkowych. Archiwum Laboratorium Gemmologicznego Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.
W. Łapot, 1999-2004. Ekspertyzy gemmologiczne kamieni jubilerskich. Archiwum Laboratorium Gemmologicznego Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.
W. Łapot, 2003: Opal w serpentynitach z Nasławic (Sudety). Archiwum Laboratorium Gemmologicznego Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.
W. Łapot, 2003. Ekspertyza gemmologiczna szmaragdu kolumbijskiego (złoże Chivor). Laboratorium Gemmologicznego Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.
W. Łapot, 2004: Filtr szmaragdowy. Archiwum Laboratorium Gemmologicznego Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec
W. Łapot, 2004. Ekspertyza gemmologiczna syntetycznego fosforyzującego aragonitu (rzekomego hemimorfitu z Chin). Laboratorium Gemmologicznego Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.
W. Łapot, 2004: Rubin w sowiogórskich ultrabazytach (Sudety). Archiwum Laboratorium Gemmologicznego Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.
W. Łapot, 2005. Zagrożenie rynku jubilerskiego w Polsce radioaktywnym czarnym diamentem uzyskiwanym drogą  naświetlania wysokoenergetycznym promieniowaniem diamentów o niskiej czystości. Laboratorium Gemmologicznego Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.
W. Łapot, 2006: Ekspertyzy autentyczności surowca i wyrobów z  koralowca (Chiny, Filipiny, Indonezja). Laboratorium Gemmologicznego Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.
W. Łapot, 2007: Ekspertyzy autentyczności turkusu (surowiec). Laboratorium Gemmologicznego Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.
W. Łapot, 2008: LabGem. Uniwersytet Śląski – folder. Laboratorium Gemmologicznego Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.
W. Łapot, 2008: Ekspertyzy autentyczności surowca i wyrobów z  koralowca (Filipiny, Indonezja). Laboratorium Gemmologiczne Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.
W. Łapot, 2008: Ekspertyzy autentyczności diamentów. Zagrożenie polskiego rynku przenikaniem jubilerskich diamentów syntetycznych.  Laboratorium Gemmologiczne Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.
W. Łapot, 2008: Identyfikacja bezbarwnych brylantów HPHT i CVD. Laboratorium Gemmologiczne Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.
W. Łapot, 2009: Identyfikacja painitu. Laboratorium Gemmologiczne Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.
W. Łapot, 2009: Identyfikacja brylantów poprawianych metodą Yehudy za pomocą DiamondView. Laboratorium Gemmologiczne Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.
W. Łapot,  2009: Wybór i wstępny sondaż skuteczności obiektywnej, nieinwazyjnej metody identyfikacji bursztynu bałtyckiego montowanego w wyrobach jubilerskich. Laboratorium Gemmologiczne Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.
W. Łapot,
2010: Identyfikacja kolorowych traktowanych kamieni jubileraskich za pomocą DiamondView; szmaragdy, rubiny i szafiry. Laboratorium Gemmologiczne Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec
W. Łapot, 2010: Krakowany syntetyczny rubin – cechy identyfikacyjne. Laboratorium Gemmologiczne Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec
W. Łapot, 2010: Krakowany syntetyczny szafir – cechy identyfikacyjne. Laboratorium Gemmologiczne Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec
W. Łapot, 2011: Krakowany syntetyczny kwarc jako imitacja szmaragdu. Laboratorium Gemmologiczne Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.
W. Łapot, 2011-2012: Identyfikacja kolorowych traktowanych kamieni jubilerskich. Laboratorium Gemmologiczne Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.
W. Łapot, 2013: Identyfikacja powlekanych różowych diamentów. Laboratorium Gemmologiczne Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec.