SPIS TREŚCI

   1.Wstęp

Część I. Wprowadzenie
   2. Korund naturalny i syntetyczny
   3. 4C
   4. Złoża
   5. Inkluzje

Część II. Metody traktowania; wykrywanie
   6. Wygrzewanie bez dodatków
   7. Wygrzewanie z dodatkami
   8. Wygrzewanie syntetycznych korundów
   9. Olejenie
   10. Napromienianie
   11. Powlekanie plazmowe
   12. Barwienie
   13. Inne

Część IV. Podsumowanie

   Bibliografia