SPIS TREŚCI

   1.Wstęp

Część I. Wprowadzenie
   2. Defekty sieci krystalicznej
   3. Typy diamentów
   4. Barwy diamentów
   5. Niektóre diagnostyczne cechy diamentów

Część II. Traktowanie czystości
   6. Laserowanie
   7. Kamuflaż (metoda Yehudy)

Część III. Traktowanie barwy
   8.Powlekanie
   9. Napromienianie
   10. Wygrzewanie
   11. HPHT
   12. LPHT
   13. Metody łączone

Część IV. Podsumowanie

   Bibliografia