SPIS  TREŚCI
1. Wstęp
2. Koralowce jubilerskie w przeszłości
3. Pozycja systematyczna koralowców jubilerskich
4. Biologia koralowców jubilerskich
5. Ekologia koralowców jubilerskich
6. Połów i gospodarowanie koralowcami jubilerskimi
7. Koralowina koralowców jubilerskich
8. Klasyfikacja koralowców jubilerskich

    8.1. Koralowce wyżej cenione (koralowina jednorodna i masywna)
           8.1.1.  Koralowce o koralowinie karminowej, czerwonej, różowej do białej
           8.1.2.  Koralowce o koralowinie białej
           8.1.3.  Koralowce o koralowinie złotej
           8.1.4.  Koralowce o koralowinie czarnej
    8.2. Koralowce niżej cenione (koralowina niejednorodna i/lub silnie porowata)
          8.2.1.  Koralowce o koralowinie barwy kości słoniowej (bambusowe)
          8.2.2.  Koralowce o koralowinie niebieskiej
          8.2.3.  Koralowce o koralowinie ceglastej
    8.3. Koralowce fosylne
9. Metody poprawiania koralowiny
10. Imitacje koralowiny
11. Diagnostyka koralowiny
12. Obróbka koralowiny; wyroby
13. Zasady postępowania z koralowiną
14. Handel koralowcami
15. Zestawienie najważniejszych własności koralowiny koralowców jubilerskich
16. Bibliografia