SPIS  TREŚCI
Od autora

1.  Wstęp
2.  Diament
3.  Diament oszlifowany

     3.1. Brylant
     3.2. Fantazyjne formy szlifu
4.  Ocena diamentów oszlifowanych
     4.1. Ocena szlifu
            4.1.1. Szlif brylantowy
                      4.1.1.1. Proporcje szlifu
                                   4.1.1.1.1.  Wielkość tafli
                                   4.1.1.1.2.  Kąt nachylenia fasetek korony
                                   4.1.1.1.3.  Grubość rondysty
                                   4.1.1.1.4.  Głębokość pawilonu
                                   4.1.1.1.5.  Wielkość koletu
                                   4.1.1.1.6.  Wpływ proporcji brylantu na jego wartość
                      4.1.1.2. Symetria szlifu
                      4.1.1.3. Jakość poleru
                      4.1.1.4. Ocena szlifu brylantowego
                                   4.1.1.4.1.  Przyrządy starsze
                                   4.1.1.4.2.  Przyrządy nowsze
                                                     4.1.1.4.2.1. Digitalproporcjoskop (Sarin)
                                                     4.1.1.4.2.2. Idealskop (The IdealScope)
                                                     4.1.1.4.2.3. Bryllanskop (The BrillianceScope) 
                                   4.1.1.4.3.  Systemy oceny szlifu brylantowego
                                                     4.1.1.4.3.1. Gemex
                                                     4.1.1.4.3.2. HCA (Holloway Cut Adviser)
            4.1.2. Szlify fantazyjne
                      4.1.2.1. Proporcje szlifów
                      4.1.2.2. Symetria szlifów
                      4.1.2.3. Poprawność formy szlifów
     4.2. Ocena barwy i luminescencji
     4.3. Ocena czystości
     4.4. Wielkość (masa)
5.  Systemy oceny oszlifowanych diamentów
6.   Modernizacja starych szlifów diamentów
7.  Diamenty traktowane i metody ich identyfikacji

     7.1. Poprawianie barwy
            7.1.1. Napromieniowanie
            7.1.2. Temperatura
            7.1.3. HPHT (GE POL)
            7.1.4. Warstewka syntetycznego diamentu
            7.1.5. Wykrywanie
     7.2. Poprawianie czystości
            7.2.1. Laserowanie
            7.2.2. Kamuflaż pęknięć
     7.3. Powiększanie masy
     7.4. Zestawienie sposobów traktowania i metod ich wykrywania
8.  Syntetyczne diamenty jubilerskie i metody ich identyfikacji
     8.1 . Historia syntezy diamentu
            8.1.1. Pierwsze próby
            8.1.2. Droga do sukcesu
            8.1.3. Synteza pierwszego diamentu
     8.2. Fabrykaty
            8.2.1. Proszek diamentowy (grit)
            8.2.2. Karbonado (carbonado)
            8.2.3. Powłoki diamentowe
            8.2.4. Monokryształy
     8.3 . Syntetyczne diamenty jubilerskie
            8.3.1. Jubilerskie monokryształy
            8.3.2. Jubilerskie powłoki diamentowe
     8.4. Identyfikacja
            8.4.1. DiamondSure
            8.4.2. DiamondView
            8.4.3. Metody spektralne
            8.4.4. Inne metody wykrywania
     8.5. Przyszłość syntetycznego diamentu
9. Imitacje diamentów i metody ich identyfikacji
     9.1. Dawniejsze imitacje diamentów
     9.2. Nowsze imitacje diamentów
            9.2.1. Syntetyczny rutyl
            9.2.2. Tytanian strontu
            9.2.3. Sztuczne granaty
            9.2.4. Cyrkonia
            9.2.5. Moissanit
            9.2.6. Kompozyty
     9.3. Efemerydy
10. Diament w  wyrobach jubilerskich
     10.1. Oprawy
     10.2. Ocena oprawionego diamentu
                      10.2.1. Szlif
                      10.2.2. Barwa
                      10.2.3. Czystość
                      10.2.4. Masa
     10.3. Przestrogi
                      10.3.1. Zagrożenia podczas naprawy wyrobu z diamentem
                      10.3.2. Warunki czyszczenia wyrobów z diamentem
11.  Certyfikacja diamentów
     11.1. Procedura
     11.2. Certyfikaty
12. Szacowanie wartości diamentów
     12.1. The Rapaport Diamond Report
     12.2. Rosyjska lista cenowa
     12.3. Inne cenniki
13. Światowy rynek diamentów
14. Bibliografia