SPIS  TREŚCI
Od autora
1. Mięczaki perłowe
2. Masa perłowa
3. Kopalna masa perłowa
4. Historia pereł

    4.1. Perły naturalne
    4.2. Perły hodowane
5. Kategorie pereł
6. Budowa i występowanie pereł naturalnych
7. Cykl hodowlany
8. Budowa pereł hodowanych i obszary kultywacji

    8.1. Perły jądrowe
    8.2. Perły półjądrowe
    8.3. Perły bezjądrowe
9. Utwory perłopodobne
10. Badanie pereł

    10.1. Metody podstawowe
    10.2. Metody zaawansowane
11. Ocena pereł
    11.1. Wielkość
    11.2. Forma
    11.3. Barwa
    11.4. Orient / overton
    11.5. Połysk
    11.6. Powierzchnia
    11.7. Powłoka
    11.8. Kompletacja
    11.9. Rzadkość występowania
    11.10. Staranność wykonania otworu
12. Geneza efektów optycznych pereł i masy perłowej
13. Szacowanie wartości pereł naturalnych i hodowanych
14. Certyfikat i protokół badania
15. Metody poprawiania pereł i ich rozpoznawanie
16. Imitacje pereł i ich rozpoznawanie
17. Wiązanie i osadzanie pereł; typy wyrobów
18. Zasady użytkowania i przechowywania pereł
19. CIBJO: perły - terminologia i definicje
20. Charakterystyka gemmologiczna pereł
Bibliografia