SPIS  TREŚCI
Od autora
1. Wstęp
2. Podstawowe pojęcia krystalograficzne

    2.1 Elementy symetrii kryształów
    2.2 Układy krystalograficzne
    2.3 Morfologia kryształów
           2.3.1 Postać krystalograficzna
           2.3.2 Prawo stałości kątów
           2.3.3 Wskaźniki ścian. Prawo wymiernych stosunków (wskaźników)
           2.3.4 Prawo pasowe
           2.3.5 Pokrój kryształów (habitus)
3. Właściwości materiałów gemmologicznych (podstawowe metody identyfikacji)
      3.1 Gęstość właściwa
           3.1.1 Pomiar gęstości właściwej
     3.2 Twardość
           3.2.1 Skale twardości używane w gemmologii
           3.2.2 Gemmologiczne testy twardości
           3.2.3 Twardość jako cecha anizotropowa kryształu
    3.3 Łupliwość i przełam
    3.4 Właściwości optyczne
           3.4.1 Środki obserwacji
                    3.4.1.1 Lupa
                    3.4.1.2 Binokulary
           3.4.2 Odbicie i załamanie światła
                     3.4.2.1 Refraktometr
                     3.4.2.2 Mikrorefleksometr
                     3.4.2.3 Ciecze imersyjne
                                  3.4.2.3.1 Imersjoskop
           3.4.3 Polaryzacja światła
                     3.4.3.1 Polaryskop
                     3.4.3.2 Konoskop
                     3.4.3.3 Mikroskop polaryzacyjny
          3.4.4 Barwa
                     3.4.4.1 Barwy absorpcyjne
                                 3.4.4.1.1 Widma optyczne (spektroskop)
                     3.4.4.2 Specjalne efekty optyczne
                     3.4.4.3 Ocena barwy
                                 3.4.4.3.1 Porównywanie barw (gemmologiczne komparatory barw)
          3.4.5 Pleochronizm
                   3.4.5.1 Dychroskop
          3.4.6 Luminescencja
                   3.4.6.1 Filtry - testery fluorescencji
                   3.4.6.2 Lampy rtęciowe (kwarcowe, ultrafioletowe)
          3.4.7 Przewodzenie światła
                   3.4.7.1 Perłoskop (neoendoskop)
    3.5 Inne własności materiałów gemmologicznych
          3.5.1 Przewodnictwo cieplne
                     3.5.1.1 Testery przewodnictwa cieplnego (termolizery)
          3.5.2 Zwilżalność (adhezja)
                     3.5.2.1 Testery zwilżalności
          3.5.3 Właściwości elektryczne
          3.5.4 Magnetyzm
4. Wnętrze materiałów gemmologicznych
    4.1 Inkluzje
    4.2 Zrosty
    4.3 Niejednorodność składu (zonalność)
    4.4 Materiały polikrystaliczne i amorficzne
5. Syntetyczne materiały gemmologiczne
    5.1 Metody otrzymywania monokryształów
    5.2 Produkty i producenci
          5.2.1 Syntetyczne monokryształy
          5.2.2 Syntetyczne materiały polikrystaliczne
          5.2.3 Syntetyczne materiały amorficzne
6. Metody traktowania (poprawiania) materiałów gemmologicznych
    6.1 Obróbka termiczna
    6.2 Obróbka napromieniowaniem
          6.2.1 Pomiar radioaktywności (licznik Geigera)
    6.3 Obróbka chemiczna
    6.4 Obróbka powierzchniowa i przypowierzchniowa
7. Szlify
    7.1 Szlify standardowe
          7.1.1 Szlif kaboszonowy
          7.1.2 Szlif fasetkowy (fasetowy)
    7.2 Szlify fantazyjne
    7.3 Ocena szlifu
         7.3.1 Proporcjoskop
8. Obiekty składane (dublety, tryplety, kwadruple, multiplety)
9. Laboratorium gemmologiczne

    9.1 Gromadzenie danych gemmologicznych
           9.1.1 Karty danych
           9.1.2 Banki danych
    9.2 Klasyfikacja laboratoriów gemmologicznych
           9.2.1 Laboratorium walizkowe (przenośne)
10. Literatura
Appendix: Towarzystwa i instytuty gemmologiczne