JEDNOSTKOWE  LABORATORYJNE  BADANIA    GEMMOLOGICZNE  KAMIENI  JUBILERSKICH

Badanie

Cena badania

Identyfikacja brylant/diament  naturalny/syntetyczny (HPHT i CVD) – dotyczy kamieni luzem i w oprawie

 

 

 

 

 

 

Na podstawie

        pracochłonności badania

108 zł/godz (netto)

 

 

 

 

Spektrometryczna identyfikacja barwy brylantów/diamentów wg tereminologii GIA – tylko kamienie luzem.

Identyfikacja i badanie pereł (słodkowodne, słonowodne, ....)

Identyfikacja i badanie korali – dotyczy zarówno wyrobów jak i surowca

Identyfikacja i badanie „kości” – dotyczy zarówno wyrobów jak i surowca

Identyfikacja i badanie bursztynu – dotyczy zarówno wyrobów jak i surowca

Identyfikacja podstawowych parametrów optycznych kamieni jubilerskich (współczynnik refrakcji, dwójłomność, znak optyczny, fluorescencja, pleochroizm, ...)

Identyfikacja podstawowych parametrów fizycznych kamieni jubilerskich (masa, gęstość, twardość, ...)

Dokumentacja fotograficzna i mikrofotograficzna kamieni i wyrobów jubilerskich (postać kamienia, postać wyrobu, mikrostruktura wzrostu kamienia, szlif kamienia – forma/wady szlifu; czystość – znamiona wewnętrzne/zewnętrzne) – dotyczy zarówno kamieni luzem jak i w oprawie