KAMIENIE KOLOROWE

Kamień kolorowy - certyfikat badania

Certyfikat badania zawiera: fotografię kamienia, jego miary, szlif, opis barwy, potencjalne modyfikacje oraz widmo FTIR. W przypadku niektórych kamieni naturalnych możliwe jest wskazanie złoża/kraju i/lub warunków geologicznych w których kamień powstał (za dodatkową opłatą, po uprzednim uzgodnieniu ze zleceniodawcą). W przypadku niektórych kamieni syntetycznych i sztucznych  możliwe jest wskazanie metody użytej do ich wytworzenia oraz, znacznie rzadziej, także  producenta (za dodatkową opłatą, po uprzednim uzgodnieniu ze zleceniodawcą).

Wielkość kamienia
(w karatach)

Cena certyfikatu badania
( w zł, netto)

        – 0,99

108

1,00 – 1,99

135

1,00 – 4,99

189

5,00 – 9.99

243

10,00 – 19.99

297

20,00 – 49.99

351

50.00 – 99,99

432

100.00 – 149,99

540

150,00 – 199,99

702

200.00 – 299,99

864

300,00 – 499,99

1080

500,00 – 999,99

1404