BRYLANTY/DIAMENTY BARWNE

Diament kolorowy - certyfikat badania nr 01/08

Certyfikat badania zawiera: mikrofotografię kamienia, genezę i typ diamentu (dokumentowaną mikrofotografią struktury wzrostu kryształu oraz widmem FTIR), jego miary, szlif, proporcje, czystość (udokumentowaną graficznie), barwę , fluorescencję (w UVL i UVC).

Wielkość kamienia
(w karatach)

Cena certyfikatu badania
( w zł, netto)

        – 0,99

270

1,00 – 1,49

351

1,50 – 1,99

459

2,00 – 2.99

567

3,00 – 3.99

702

4,00 – 4.99

837

5.00 – 5,99

999

6.00 – 7,99

1161

8,00 – 9,99

1350