BRYLANTY/DIAMENTY BEZBARWNE

Diament bezbarwny - certyfikat badania nr 01/08

Certyfikat badania zawiera: mikrofotografię kamienia, genezę i typ diamentu (dokumentowane mikrofotografią struktury wzrostu kryształu oraz widmem FTIR), jego miary, szlif, proporcje, czystość (udokumentowaną graficznie), barwę (udokumentowaną widmem spektralnym), fluorescencję (w UVL i UVC).

Wielkość kamienia
(w karatach)

Cena certyfikatu badania
( w zł, netto)

        – 0,99

168

1,00 – 1,49

210

1,50 – 1,99

252

2,00 – 2.99

294

3,00 – 3.99

336

4,00 – 4.99

420

5.00 – 5,99

504

6.00 – 7,99

630

8,00 – 9,99

756